EL “RISC DE LA CONVIVÈNCIA” : A l’escola bressol es conviu amb altres infants i això comporta, d’alguna manera situacions de “perill”.

Què significa per una criatura conviure en un grup amb altres companys d’edats similars?

L’infant, en general, mostra molt interès per als nens d’edats semblants. El fet de conviure amb altres nens i nenes pot donar lloc a petits “accidents”, atès que es mouen sense massa destresa: ensopegar entre ells o espitjar-se mútuament. També hi ha alguns infants que a vegades tenen impulsos que poden expressar mossegant o pegant els altres nens i nenes. En aquest casos, la connivència es percep com un fet amenaçador.

Els conflictes, entre ells, en certa manera, forma part del procés d’aprenentatge i resulten útils en la mesura que arriben a resoldre’ls  d’una manera satisfactòria. Per tal de tenir un aprenentatge social dins del grup –especialment en situacions conflictives- les criatures necessiten el recolzament de l’educador/a, i de vegades inclús que se’ls guiï o manipuli directament.