Treballem el desenvolupament del moviment, el control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i del llenguatge, les pautes elementals de la convivència (emocions i relacions) i el descobriment del entorn.

Ens caracteritzem perquè:

 • +Afavorim el desenvolupament i l’evolució progressiva de tots els nens i nenes respectant les individualitats.

 • +Tenim un projecte educatiu elaborat per l' equip: ( Click per més informació )

  Utilitzem recursos pedagògics (activitats, jocs, contes, cançons..) per estimular l’aprenentatge del nen/a i que alhora que experimenta també es diverteixi. Treballem individualment i en grup. Donem molta importància a les rutines quotidianes; com menjar, rentar-se, recollir, dormir… els nens aprenen en tots moments i en totes les circumstàncies. Apostem per la cooeducació, conjuntament amb les famílies, tot ajudant a formar la personalitat dels nens i nenes. Parxis és una escola oberta per a les famílies.

 • +Utilitzem una metodologia basada en la creació de lligams afectius, perquè el nen es senti feliç a la llar d’infants i tingui un grat record de la seva etapa a l’escola.

 • +Creem hàbits d’autonomia, seguretat personal i perquè el nen es senti integrat dins la comunitat educativa: ( Click per més informació )

  Aprenem jugant, mitjançant l’observació, manipulació i experimentació. Fem sortides a fora del centre: parcs, mercat, biblioteca… Veiem com a prioritari que el nen es senti feliç a l’escola.

 • +Celebrem les festes tradicionals de la nostra cultura.

Tot això en un ambient d’afecte i confiança.


PROJECTE EDUCATIU

El nostre compromís educatiu és atendre de forma personalitzada cadascun dels infants, vetllant pel seu bon desenvolupament, potenciant les seves capacitats i afavorint la seva sociabilització i progressiva autonomia personal.

C
Créixer: L’educació infantil és una etapa fonamental i influyent en la futura formació del nen/a, a la Llar d’infants Parxis som conscients de que la nostra feina pren valor amb el dia a dia, i que el protagonista de la nostra tasca és el nen/a. Volem atendre el desenvolupament global del nen/a a partir d’un fort vincle afectiu mestre-alumne que afavoreix el creixement personal del nen/a i la seva formació.

P
Principis pedagògics: L’Infant com a nova persona en formació; en un procés  actiu dins el procès d’aprenentatge,  necessita atencions, relacions i estímuls per desenvolupar la seva capacitat mental. Col·laboració entre tots els contexts educatius Reconeixement del treball de la llar d’infants Entenem el/la mestre mestra com a organitzadora, orientadora i iniciadora Intervenció dels especialistes.

M
Metodologia didàctica en base al joc: Aprenem explorant, manipulant i reconeixement Comprensió de coneixements Relacions exitoses entre l’Infant i l’adult Juguem amb la panera dels tresors (6-12 mesos), el joc heurístic (1-2 anys), la caixa de les sorpreses (2-3 anys) Instruments i estímuls per als infants: materials de l’entorn natural i quotidià. De rebuig per reutilitzar. Diversitat sensorial.

SERVEIS

 • Servei d’ acollida
 • Cuina pròpia
 • Alimentació saludable
 • Pediatra
 • Psicopedagoga
 • Anglés
 • Música

Els canals de comunicació establerts amb les famílies es concreten en :

 • Contacte diari amb la mestra/e
 • Agenda de comunicació diària
 • Entrevista personal amb els pares
 • Informes escrits personal dels nens
 • Reunions de nivell
 • Reunions generals a principi i final de curs