L’equip humà de l’Escola Bressol Parxis el composen diversos professionals de l’ensenyament:

  • Mestres i Educadors/es
  • Equip de cuina
  • Assistents infantils
  • Pedagogs i logopedes
  • Metges d’infància

La llar la formem totes aquelles persones que estem implicades en l’educació infantil (famílies, nens i nenes, mestres, personal del centre, en definitiva tota la comunitat educativa) per tant les relacions entre família i l’equip són condició indispensable per tal d’afavorir la coherència i eficàcia en tot aquest procés educatiu.

També sóm solidaris i col·laborem amb obres socials, especialment aquelles enfocades en ajudar als infants: